Prawo do odstąpienia od umowy

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dane Przedsiębiorcy:

Meble Forever JAROSŁAW BOGACZ , z siedzibą:

ul. Przemysłowa 8 32-050 Skawina 

nr REGON 120482167, nr NIP 563-211-74-89

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży
następujących rzeczy:

..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................
..................................................................

Data odbioru:
..................................................................
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
..................................................................
Adres konsumenta:
..................................................................
..................................................................
..................................................................
Podpis i Data:
..................................................................